kimthanhloi logistics joint stock company
dịch vụ vận tải Kim Thành Lợi

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỔ TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG TY KIM THÀNH LỢI

Tổng nhân sự hiện có: 130

Trong đó: cấp quản lý, điều hành: 40

Nhân viên thừa hành, trực tiếp: 90

 

print

Bài Viết Liên Quan

Các ưu thế cạnh tranh
Cam kết hành động
Mục tiêu
Năng lực vận chuyển – cho thuê kho
Văn hóa
Hình thành và phát triển
Thư giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI KIM THÀNH LỢI

Địa chỉ : Đường số 02, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236 3676 383 - Fax: 0236 3675 383
Email : info@kimthanhloi.com.vn
Website : www.kimthanhloi.com.vn