kimthanhloi logistics joint stock company
dịch vụ vận tải Kim Thành Lợi

Văn hóa

Sự phát triển vững chắc trong suốt gần 10 năm qua là kết quả của những nỗ lực không ngừng mà KTL Logistics đã giành ra để chắc chắn rằng chúng tôi luôn thực thi những việc đúng đắn theo qui chuẩn đạo đức kinh doanh. Suy nghĩ đó rất quan trọng cho chúng tôi trong việc bảo vệ uy tín của các doanh nghiệp khách hàng, cũng như uy tín của chính KTL. Và điều đó còn quan trọng hơn khi đã giúp những nhân viên tại KTL luôn làm việc với tinh thần tích cực nhất. Các tiêu chuẩn chính của chúng tôi là:
Tự tin và Tự hào
Tự tin có được là kết quả của quá trình học tập, tích lũy tri thức, hiểu rõ nghiệp vụ. Tự hào thể hiện mức độ hòa đồng giữa tự hào cá nhân với tự hào công ty KTL
Trách nhiệm và Cống hiến
Là việc luôn ý thức được việc mình làm vì lợi ích của khách hàng và công ty, cống hiến là hết mình vì sự phát triển của công ty

Chuyên nghiệp và Gắn kết

Chuyên nghiệp trong công việc, giao tiếp, cung cấp thông tin và tư vấn, xử lý tình huống, gắn kết với sự công bằng, trung thực và chính trực

Nhiệt tình và Sẵn lòng

Vượt hơn cả sự trong đợi của khách hàng, mang lại càng nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng là động lực làm việc của toàn bộ nhân viên KTL

Chia sẻ và Học hỏi

Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và sẵn lòng học hỏi là tinh thần của KTL

Mỗi cá nhân làm việc tại KTL Logistics đều được hoạt động trong môi trường an toàn nhất, được phát triển và hỗ trợ, được làm công việc của mình mà không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, và được thành một phần của những nỗ lực lớn hơn trong việc cải tiến xã hội thành một nơi tốt đẹp cho con người.

print

Bài Viết Liên Quan

Các ưu thế cạnh tranh
Cam kết hành động
Mục tiêu
Năng lực vận chuyển – cho thuê kho
Sơ đồ tổ chức
Hình thành và phát triển
Thư giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI KIM THÀNH LỢI

Địa chỉ : Đường số 02, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236 3676 383 - Fax: 0236 3675 383
Email : info@kimthanhloi.com.vn
Website : www.kimthanhloi.com.vn